Nasze Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Skupiamy się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

Wspieramy te osoby w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszelkich etapach życia.

Nasze cele

Reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów

Organizowanie różnych form terapii w celu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami pełnosprawnymi, a osobami z niepełnosprawnością w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami

Pozyskiwanie funduszy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia

Organizowanie rekreacji i wypoczynku podczas spędzania wolnego czasu

Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ochrona i promocja zdrowia

Swoje cele realizujemy poprzez:

  • Organizowanie działalności terapeutyczno-edukacyjnej i szkoleniowej przez profesjonalistów, rodziców, opiekunów i wolontariuszy;
  • Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi;
  • Współdziałanie w organizowaniu rekreacji, wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla osób z niepełnosprawnością oraz pozostałych członków Stowarzyszenia;
  • Organizowanie zajęć sportowych oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzone przez specjalistów, terapeutów i wolontariuszy.

Nasze pracownie

Serwis informacyjny

Aktualności

Nasze prace

Kalejdoskop 2019

Galeria 2019

Podaruj 1 % podatku

KRS 0000 255978 – Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”, Nr konta bankowego  29150013601213600684890000

Kontakt

Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Kochanowskiego 11-13

86-300 Grudziądz

tel. 56 69 68 200

e-mail: biuro.wtz@stowarzyszenie-tomy.pl

Kierownik Hanna Lewandowska

tel.: 605 601 773

e-mail: kierownik.wtz@stowarzyszenie-tomy.pl

 

8 + 11 =