Aktualności i wydarzenia

Kalejdoskop

Zdjęcia

Nasze prace

Filmy

Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych.

Skupiamy się na osobach z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

Wspieramy te osoby w osiąganiu samodzielności i niezależności życiowej na wszelkich etapach życia.

Nasze cele

Reprezentowanie interesów osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów

Organizowanie różnych form terapii w celu wspomagania rozwoju osób z niepełnosprawnością

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Uczestnictwo w procesach likwidacji wszelkich barier między osobami pełnosprawnymi, a osobami z niepełnosprawnością w celu kształtowania partnerskich postaw między tymi grupami

Pozyskiwanie funduszy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób ze sprzężoną niepełnosprawnością

Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia

Organizowanie rekreacji i wypoczynku podczas spędzania wolnego czasu

Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Ochrona i promocja zdrowia

Swoje cele realizujemy poprzez:

  • Organizowanie działalności terapeutyczno-edukacyjnej i szkoleniowej przez profesjonalistów, rodziców, opiekunów i wolontariuszy;
  • Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, zakładami pracy oraz osobami fizycznymi;
  • Współdziałanie w organizowaniu rekreacji, wypoczynku oraz imprez okolicznościowych dla osób z niepełnosprawnością oraz pozostałych członków Stowarzyszenia;
  • Organizowanie zajęć sportowych oraz rehabilitacji ruchowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzone przez specjalistów, terapeutów i wolontariuszy.

 PROGRAM „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Podaruj 1,5% podatku!

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”
ul. Śniadeckich 21/22   86-300 Grudziądz

Nr KRS: 0000 2559 78
Nr Konta: 29 1500 1360 1213 6006 8489 0000

Dziękujemy za Wasze wsparcie!

Nasze pracownie
Serwis informacyjny
Aktualności
Nasze prace
Kalejdoskop 2019
Galeria 2019
Skip to content