Erasmus

19 i 20 sierpnia

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu wzięli udział w integracji z uczestnikami unijnego programu edukacyjnego „ERASMUS+”, gdzie priorytetem programu jest zachęcanie do uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej, szczególne zapoznanie z dziedzinami sportowymi dla osób niepełnosprawnych. Program wspiera również kreowanie europejskiej tożsamości i poczucia jedności mieszkańców Europy. Zachęca młodych ludzi do mobilności oraz kształcenia i nauki języków obcych.

W wymianie międzynarodowej wzięli udział przedstawiciele Portugalii, Turcji, Słowacji, Holandii, Bułgarii, Rumunii oraz Polski – Warsztat Terapii Zajęciowej w Czersku. W odpowiedzi na zaproszenie koordynatora projektu, udaliśmy się na spotkanie do hotelu RAD. Tam odbyły się prelekcje i warsztaty, pozwalające zintegrować grupy międzynarodowe. Nie zabrakło czasu na aktywność sportową i wspólne rozgrywki w bocci, bule, koszykówkę i siatkówkę.

Następnego dnia goście odwiedzili naszą placówkę, czyli Warsztat Terapii Zajęciowej. Przygotowaliśmy występ muzyczny, prezentację multimedialną pokazującą osiągnięcia sportowe oraz udział w wycieczkach, imprezach integracyjnych itp. Zaprosiliśmy również gości do zapoznania się z codzienną pracą podopiecznych WTZ.

Oba spotkania przyniosły wiele radości i korzyści. Dobrze się bawiliśmy, poznaliśmy przedstawicieli innych krajów Europy i mieliśmy okazję poćwiczyć umiejętności językowe.