Gali inauguracyjnej wojewódzkiego etapu konkursu "Sztuka Osób Niepełnosprawnych".