Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja o kwocie zamówienia
Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap II

Informacja do wszystkich wykonawców – Informacja o kwocie przeznaczonej na finansowanie.

Skip to content