Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszar F „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – dedykowanego WTZ

Nazwa zadania: „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap I”

Wartość dofinansowania: 149 921,00 zł

Całkowita wartość zadania: 237 896,22 zł

Opis zadania:

Celem zadania była modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu poprzez wykonanie prac adaptacyjnych oraz budowlanych mających na celu rozbudowę „auli” dla potrzeb WTZ, a także zostały wydzielone i wykonane toalety dla osób z niepełnosprawnością, szatnia i pomieszczenie pomocnicze. W ramach projektu prace budowlane obejmowały wyburzenie komina, wybicie dodatkowych drzwi na wyjście ewakuacyjne, wyrównanie i wymalowanie ścian oraz wyrównanie posadzki i położenie wykładziny termozgrzewalnej.

Realizacja zadania była pierwszym etapem prac, które w przyszłości umożliwią uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej bezpieczne i komfortowe korzystanie z wyremontowanych pomieszczeń.

Zadanie zostało zakończone w lipcu 2021 roku.

Skip to content