Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Obszar F „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  – dedykowanego WTZ

 Nazwa zadania: Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grudziądzu – etap II”

       Wartość dofinansowania: 160 000,00 zł

      Całkowita wartość zadania: 279 209,48 zł

       Opis zadania:

 Zadanie ma na celu wykonanie prac polegających na remoncie i dociepleniu dachu oraz wykonanie prac adaptacyjnych polegających na podłączeniu wyremontowanych pomieszczeń do sieci ciepłowniczej i montaż osprzętu elektrycznego w wyremontowanych pomieszczeniach.

Realizacja zadania umożliwi uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej bezpieczne i komfortowe korzystanie z wyremontowanych pomieszczeń, podczas imprez integracyjnych, koncertów i uroczystości okolicznościowych, wernisaży oraz podczas codziennych zajęć.

Skip to content