Historia

Warsztatu Terapii Zajęciowej
 

13 kwiecień 2004 r.

Powstaje Warsztat Terapii Zajęciowej.

Jednostką prowadzącą była Spółka OPUS II.
Warsztat rozpoczął działalność z 9 pracownikami, którzy realizowali rehabilitację społeczną, zawodową oraz psychofizyczną dla 20 podopiecznych, którzy uczęszczali na zajęcia prowadzone w 4 pracowniach, tj.: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni muzyczno-teatralnej, pracowni fotograficzno-komputerowej, pracowni plastyczno-ogrodniczej.

1 lipiec 2006 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej został przejęty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” przy ul. Śniadeckich 21/22.

grudzień 2007 r.

Warsztat powiększa się o piątą pracownię – stolarską, zwiększając liczbę uczestników do 25 osób.

grudzień 2009 r.

Warsztat powiększa się o kolejną pracownię – bukieciarsko-ogrodniczą, zwiększając liczbę uczestników do 30 osób.

lipiec 2012 r.

Powstają 2 kolejne pracownie: papieroplastyczna i techniczno-witrażowa, w zajęciach uczestniczą 42 osoby.

styczeń 2013 r.

Przenosiny siedziby Warsztatu na ul.Sportowców 1-3, gdzie funkcjonuje 17 pracowni dla 85 uczestników.

lipiec 2015 r.

Przenosiny siedziby Warsztatu na do obecnej siedziby przy ul.Kochanowskiego 11-13.
Nowa lokalizacja Warsztatu jest efektem koncepcji Gminy Miasta Grudziądz dotyczącej zagospodarowania budynku po Zespole Szkół Medycznych. To właśnie tutaj pomieszczenia, które znajdują się na parterze zostały zaadoptowane na potrzeby warsztatu.

kwiecień 2016r.

W kwietniu 2016 roku blisko połowa podopiecznych WTZ uczestniczy w wydarzeniu „Kierować każdy może”, podczas którego samodzielnie mogą kierować samochód „L”.
Skip to content