Historia

Warsztatu Terapii Zajęciowej

 

A

13 kwiecień 2004 r.

Powstaje Warsztat Terapii Zajęciowej.

Jednostką prowadzącą była Spółka OPUS II.
Warsztat rozpoczął działalność z 9 pracownikami, którzy realizowali rehabilitację społeczną, zawodową oraz psychofizyczną dla 20 podopiecznych, którzy uczęszczali na zajęcia prowadzone w 4 pracowniach, tj.: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni muzyczno-teatralnej, pracowni fotograficzno-komputerowej, pracowni plastyczno-ogrodniczej.

A

1 lipiec 2006 r.

Warsztat Terapii Zajęciowej został przejęty przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” przy ul. Śniadeckich 21/22.

A

grudzień 2007 r.

Warsztat powiększa się o piątą pracownię – stolarską, zwiększając liczbę uczestników do 25 osób.

A

grudzień 2009 r.

Warsztat powiększa się o kolejną pracownię – bukieciarsko-ogrodniczą, zwiększając liczbę uczestników do 30 osób.

A

lipiec 2012 r.

Powstają 2 kolejne pracownie: papieroplastyczna i techniczno-witrażowa, w zajęciach uczestniczą 42 osoby.

A

styczeń 2013 r.

Przenosiny siedziby Warsztatu na ul.Sportowców 1-3, gdzie funkcjonuje 17 pracowni dla 85 uczestników.

A

lipiec 2015 r.

Przenosiny siedziby Warsztatu na do obecnej siedziby przy ul.Kochanowskiego 11-13.
Nowa lokalizacja Warsztatu jest efektem koncepcji Gminy Miasta Grudziądz dotyczącej zagospodarowania budynku po Zespole Szkół Medycznych. To właśnie tutaj pomieszczenia, które znajdują się na parterze zostały zaadoptowane na potrzeby warsztatu.

A

kwiecień 2016r.

W kwietniu 2016 roku blisko połowa podopiecznych WTZ uczestniczy w wydarzeniu „Kierować każdy może”, podczas którego samodzielnie mogą kierować samochód „L”.