Nasi darczyńcy

Informacja dotycząca otrzymanych darowizn w 2019r.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”  Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” w Grudziądzu podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach otrzymanych w 2019r.
Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2019r. wynosiła 7 832,14 zł,  tym:

– darowizny rzeczowe 3 902,14 zł

– darowizny finansowe 3 930,00 zł
Stowarzyszenie otrzymane darowizny przeznacza na cele statutowe

– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie w 2019r. nie otrzymało jednorazowych darowizn przekraczających kwotę 15 000,00 zł a suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy nie przekraczała 35 000,00 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” wyraża również głęboką wdzięczność wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za 2018 rok na działalność naszego Stowarzyszenia. Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie   i zapewniamy, że ten dar serca będzie wykorzystany na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Informacja dotycząca otrzymanych darowizn w 2018r.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”
w Grudziądzu podaje do publicznej wiadomości informacje o otrzymanych darowiznach otrzymanych w 2018r.

Ogólna kwota otrzymanych darowizn w 2018r. wynosiła 5 006,21 zł, tym:

– darowizny rzeczowe 3 431,21 zł

– darowizny finansowe 1 575,00 zł

Stowarzyszenie otrzymane darowizny przeznacza na cele statutowe

-działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie w 2018r. nie otrzymało jednorazowych darowizn przekraczających kwotę 15 000,00 zł a suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy nie przekraczała 35 000,00 zł.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” wyraża również głęboką wdzięczność wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za 2017 rok na działalność naszego Stowarzyszenia.

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie   i zapewniamy, że ten dar serca będzie wykorzystany na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Arel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Skip to content