Pracownia Biżuterii Artystycznej i Zdobnictwa

Instruktor: Ewelina Pijanowska

Zajęcia w pracowni biżuterii artystycznej i zdobnictwa mają na celu rozwój m.in. sprawności manualnej, wyobraźni artystycznej, jak również ich zadaniem jest wyrabianie precyzji, kreatywności, dokładności oraz poprawie koordynacji wzrokowo-ruchowej i
wyzwalaniu zainteresowań artystycznych uczestników.

Główny nacisk programu pracowni położony jest na umiejętności i predyspozycje uczestnika, jak również uwzględnia potrzeby i indywidualne zdolności każdego z podopiecznych w taki sposób, aby potrafił wywiązać się z powierzonych czynności lub zadań.

Uczestnikom podczas zajęć wpajane są różnorodne metody arteterapii (leczenie przez sztukę), ergoterapii (rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne) oraz socjoterapia (terapia polegająca na
wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej).

Wśród najważniejszych metod i technik stosowanych w terapii na w/w pracowni znajdować
się będą:
– rzeźba – masa plastyczna – beton kreatywny – wisiorki, kolczyki;
– zdobnictwo i dekoratorstwo – dekoratorstwo okolicznościowe , świąteczne;
– tkactwo – wyplatanie breloczków;
– metoda filcowania;
– tworzenie opasek do włosów;
– kaletnictwo – tworzenie skórzanych bransoletek;
– tworzenie biżuterii na napy (bransoletki, łańcuszki);
– ludoterapia/zabawo terapia – zabawy manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne.

Podczas zajęć podopieczni tworzą różnorodne prace z wykorzystywaniem: kamieni, koralików, filcu, betonu, nap itd. przy użyciu w/w materiałów powstają najróżniejsze: korale, kolczyki, bransoletki, wisiorki, łańcuszki, opaski do włosów itd. Dzięki różnorodności metod pracy podopieczni mają możliwość samodzielnego doboru techniki do wykonywanej pracy, jak również podczas zajęć podopieczni doskonalą współdziałanie w grupie oraz wzajemną pomoc. W/w działania wpływają na większą obowiązkowość oraz poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania oraz utrzymanie porządku w miejscu pracy, jak
również dbanie o materiały.

Wiodącą metodą stosowaną w pracowni biżuterii artystycznej i zdobnictwa jest metoda pozytywnych wzmocnień, najczęściej wzmocnienia te mają charakter społeczny, np.: nagradzanie wysiłków poprzez stosowanie pochwał, dobrego słowa i uśmiechu.

W celu podwyższenia umiejętności samoobsługi utrwalane są nawyki do których należą: dbałość o higienę osobistą, mycie rąk przed i po posiłku, po wykonaniu pracy, samodzielne ubieranie i rozbieranie się. Dla aktywnego uspołecznienia natomiast
wprowadzone zostały treningi, m.in.: nawiązywania relacji, prowadzenia rozmowy oraz podtrzymywania kontaktów, aktywnego słuchania, asertywności oraz rozwiązywania konfliktów.