Program Pracowni Kreatywno-Zdobniczej

Instruktor Kinga Rzepka

Celem pracowni jest:

 • wzbogacenie wiedzy środowiskowo – przyrodniczej, poznanie składników przyrody ożywionej i nieożywionej razem ze sobą współdziałających;
 • zapoznanie się z panującymi zmianami klimatu, rodzajami gleby, sposobem jej uprawy, roślinnością, czy organizmami żywymi naszej planety.

Zajęcia mają w celu podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wykorzystując surowce raz już użyte. Dawanie drugiego życia rzeczą bez wyrazu, nie potrzebnym, uszkodzonym, łączenie starego z nowym, – „wrzucanie do wyższego obiegu”.

W pracowni uczestnicy będą zdobywali informacje na temat:

 • roślin gdzie i w jakich glebach się sadzi, jak je pielęgnuje, potem suszy, a w efekcie końcowym szuka dla nich zastosowania;
 • wykorzystania produktów samoutwardzalnych przyjaznych dla środowiska i dla ludzi np. powertex, gips, glina, beton, modelina itp.

Kolejnym zadaniem w/w pracowni będzie dbanie o estetyczny wygląd pracowni jak i wzorowy wygląd wokół warsztatu.

Przywilejem pracowni jest pielęgnacja kwiatów doniczkowych i dokarmianie ptaków w okresie zimowym.

Zajęcia w pracowni pozwalają na:

 • pogłębianie wiedzy;
 • doskonalenie zdolności manualnych;
 • pobudzenie potencjału kreatywności obróbki, przekształcenia i łączenia starego z nowym;
 • eksperymentowanie;
 • dokładność;
 • praca nad koordynacją wzrokowo – ruchową;
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi;
 • wyzwalanie zainteresowań artystycznych i zabawę.Dzięki różnorodności metod pracy uczestnik będzie miał możliwość samodzielnego doboru techniki którą chce pracować.Praca w pracowni jest procesem twórczym: coś się dzieje, powstaje coś nowego, uczestnik jest aktywny – stara wyrazić samego siebie.Podczas zajęć poznają różne metody terapii: ergoterapii (ogrodnictwo, metaloplastyka, ceramika, stolarstwo), metodę artetarapii (zdobnictwo i dekoratorstwo, sztuki użytkowe, rzeźba, malarstwo).Dopełnieniem w.w. rodzajów terapii będzie wykorzystanie socjoterapii poprzez terapię ruchem, rekreację i trening umiejętności społecznych.

  Podczas systematycznej pracy uczestnik uczy się obowiązkowości, współdziałania w grupie i wzajemnej pomocy, tolerancji do samych siebie i akceptacji innych.

  Wyobraźnia i kreatywność ułatwiają zapamiętywanie, pozwalają na dotarcie do własnych zasobów twórczości ułatwiając szybszy rozwój osobisty. Takie działania wpływają na poczucie odpowiedzialności za wykonane zadania, podejmowanie wyzwań oraz utrzymanie porządku w miejscu pracy, jak również dbanie o materiały.

  Pracownia realizuje założenia indywidualnego programu rehabilitacji dla poszczególnych uczestników, program jest ściśle dostosowany do poziomu każdego uczestnika i realizowany stopniowo.

Skip to content