Program Pracowni Kulinarno-Kelnerskiej

Instruktor: Ewa Kostrzewska

Pracownia kulinarno-kelnerska ściśle współpracuje z pracownią gospodarstwa domowego przy przygotowywaniu posiłków dla wszystkich uczestników warsztatu.

Zajęcia prowadzone w pracowni kulinarno-kelnerskiej mają za zadanie nauczyć uczestników samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych funkcji życiowych oraz zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

Działalność tej pracowni umożliwia uczestnikom zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawowego i specjalistycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz obsługą urządzeń (m.in.: robot, maszynka do mięsa, zmywarka, czajnik, blender itp.).

Podopieczni w/w pracowni zdobywają wiedzę nt. różnych sposobów przygotowania prostych oraz pracochłonnych dań, zapoznają się będą ze sposobami korzystania z przepisów kulinarnych oraz metod i sposobów przechowywania żywności.

Wśród celów jakie stawia sobie pracownia kulinarno-kelnerska jest również wpajanie i utrwalanie pozytywnych nawyków żywieniowych uczestników.

Podstawową przesłanką uczestnictwa w pracowni jest przestrzeganie zasad higieny osobistej podczas przygotowania posiłku oraz poznanie zasad savoir-vivre podcas konsumpcji.

Zajęcia w pracowni pozwalają na doskonalenie zdolności manualnych, poprawiają koordynację wzrokowo-ruchową oraz wydłużają czas koncentracji uwagi.

Poprzez wspólne wykonywanie prac uczestnicy pracowni będą uczyli się tolerancji do samych siebie i akceptacji innych.

Realizowany program pracowni stymuluje poczucie estetyki, wrażliwości, daje satysfakcję z realizowania własnych pomysłów oraz mobilizuje uczestników do szerzenia zdrowego i ekologicznego trybu życia.

Główny nacisk programu pracowni jest położony na umiejętności i predyspozycje uczestnika, jak również uwzględnia potrzeby i indywidualne zdolności każdego z podopiecznych w taki sposób, aby potrafił wywiązać się z powierzonych czynności lub zadań.

Zakres obowiązków dotyczący prac kelnerskich kładzie nacisk na umiejętności estetycznego nakrywania i podawania posiłków, jak również na zadbany i schludny wygląd.

Skip to content