Program Pracowni Majsterkowicza

Instruktor: Tomasz Łukaszewski

Do podstawowych zadań pracowni majsterkowicza należą:

  • doskonalenie sprawności manualnej;
  • rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości podopiecznych;
  • wyrabianie precyzji i dokładności.

poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod, jak również nauczanie nowych form i technik pracy.
W/w zadania realizowane są podczas wykonywania różnego rodzaju napraw oraz tworzenia własnych prac.

Uczestnicy doskonalą umiejętności posługiwania się narzędziami ręcznymi, jak również elektronarzędziami.

Główny nacisk programu pracowni jest położony na umiejętności i predyspozycje uczestnika, jak również uwzględnia potrzeby i indywidualne zdolności każdego z podopiecznych w taki sposób, aby potrafił on wywiązać się z powierzonych czynności lub zadań.

Uczestnicy podczas zajęć poznają metody atreterapii (leczenie przez sztukę) oraz ergoterapii (rodzaj psychoterapii, forma terapii wykorzystująca różne rodzaje pracy i rekreacji jako środki terapeutyczne).

Do obowiązków pracowni majsterkowicza zaliczają się także wszelkiego rodzaju prace naprawcze, poprawiające estetykę i funkcjonalność warsztatu.

Podczas zajęć na w/w pracowni uczestnicy wykonują m.in.: prace w drewnie i metalu.

Dzięki różnorodności metod pracy podopieczni mają możliwość samodzielnego doboru techniki do pracy.

Uczestnicy podczas zajęć uczą się współdziałania w grupie oraz wzajemnej pomocy. Takie działania wpływają na większą obowiązkowość oraz poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania oraz utrzymanie porządku w miejscu pracy, jak również dbanie o materiały.

Wiodącą metodą stosowaną w pracowni majsterkowicza jest metoda pozytywnych wzmocnień, najczęściej wzmocnienia te mają charakter społeczny, np.: nagradzanie wysiłków poprzez stosowanie pochwał, dobrego słowa i uśmiechu, natomiast za szczególne osiągnięcia i wybitną pracę podwyższa się kwotę wypłaty treningu ekonomicznego.

W celu podwyższenia umiejętności samoobsługi utrwalane będą nawyki do których należą: dbałość o higienę osobistą, mycie rąk przed i po posiłku, po wykonaniu pracy, samodzielne ubieranie i rozbieranie się.
Dla aktywnego uspołecznienia natomiast prowadzone będą treningi m.in.: nawiązywanie relacji, prowadzenie rozmowy oraz podtrzymywanie kontaktu, aktywne słuchanie, asertywność i rozwiązywanie konfliktu.

Skip to content