Program Pracowni Ogrodniczej i Nabywania Praktycznych Umiejętności

Instruktor: Antoni Neumann

Celem pracowni ogrodniczej i nabywania praktycznych umiejętności jest zdobywanie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności uczestników, z zakresu:

 • opieki nad roślinami oraz zwierzętami;
 • poznania i przestrzegania zdrowego trybu życia;
 • rozumienia zjawisk występujących w przyrodzie;
 • posługiwania się narzędziami i sprzętem elektromechanicznym.

Poprzez różnorodne prace zarówno w plenerze, jak również w pracowni uczestnicy zdobywają fundamentalną wiedzę niezbędną do wykonania prac w ogrodnictwie.

Cel główny realizowany przez cele szczegółowe:

 • Rozwijanie uniwersalnych umiejętności przydatnych każdemu pracownikowi, takich jak: punktualność, zaradność, samodzielność, współpraca, kreatywność, poszukiwanie informacji, wytrwałość, dbałość o porządek w miejscu pracy, dbanie o przyrządy i przybory wykorzystywane podczas pracy;
 • Trening i rozwój podstawowych umiejętności, w tym: wyraźniej mowy, czytania, pisania ze słuchu, rozumienia tekstu, liczenia, posługiwania się zegarkiem, poczucia czasu itp.;
 • Kontynuacja treningu ekonomicznego w formie pieniężnej i niepieniężnej;
 • Przygotowanie do życia w środowisku społecznym m.in. rozwój umiejętności planowania, komunikacji, wyrażania swoich potrzeb, szukania rozwiązań, dokonywania wyborów, decydowania o sobie, adekwatnego zachowania w różnych sytuacjach/miejscach;
 • Utrwalenie nawyków związanych ze zdrowiem i higieną osobistą, rozwijanie szeroko pojętej zaradności życiowej w toku teoretycznych oraz bieżących trudności, umiejętność zadania o swoją kondycję: radzenie sobie ze stresem, umiejętność relaksacji, niwelowania napięcia.

Rozwijanie posiadanych umiejętności zawodowych poprzez:

 • doskonalenie umiejętności zdobytych w poprzednich pracowniach w dziedzinach praktycznych bądź w teorii;
 • wykonywanie zadań wzmacniających sprawność manualną i precyzję pracy;
 • praca przy komputerze, w tym: obsługa programu tekstowego, wyszukiwanie informacji w internecie, tworzenie i katalogowanie danych itp.

Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych różnymi metodami w celu nabywania nowych umiejętności praktycznych.

 • ergoterapia: ogrodnictwo, metaloplastyka, ceramika, stolarstwo;
 • arteterapii: zdobnictwo i dekoratorstwo, sztuki użytkowe, wykonywanie odlewów gipsowych;
 • socjoterapia: terapia ruchem, rekreacja i trening umiejętności społecznych.

Plan pracy pracowni ogrodniczej i nabywania praktycznych umiejętności będzie uzależniony od: pory roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestnika:

 • do zadań uczestników w/w pracowni od wiosny do jesieni będą należały m.in.: dbanie o czystość terenu wokół WTZ tj.: usuwanie chwastów, koszenie trawy, podlewanie kwiatów i roślin, natomiast zimą uczestnicy będą zajmowali się odśnieżaniem;
 • zadaniem uczestników pracowni jest również: opieka nad akwarium, m.in. czyszczenie i regularne zmienianie wody oraz karmienie rybek;
 • uczestnicy poznawać będą również odmiany roślin, które następnie będą zbierali i suszyli, by w okresie jesienno – zimowym wykorzystać je, do wykonywania różnych dekoracji np.: tworzeniu świec;
 • kolejne prace, którymi będą się zajmowali uczestnicy w/w pracowni będą polegały na wykorzystaniu produktów samoutwardzalnych pochodzących z naszej ziemi np.: gips itp., z którego powstaną różnorodne odlewy, które w dalszym etapie zostaną oszlifowane i ozdabiane.

Pracownia ogrodnicza i nabywania praktycznych umiejętności realizuje cele przez zastosowanie terapii zajęciowej.

Instruktor terapii zajęciowej nawiązuje i podtrzymuje kontakt terapeutyczny z uczestnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi oraz środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym.

Skip to content