Program Pracowni Rzemiosł Różnych

Instruktor: Barbara Schimmelpfenning

Pracownia rzemiosł różnych ma na celu poszerzenie wiedzy na temat rzemiosła użytkowego, jak również poszukiwanie nowych technik i metod terapeutycznych poprzez łączenie ich ze sobą. Pozwala to na stworzenie wyjątkowych prac.

Pracownia ma charakter zmienny wynikający z kreatywności i pomysłowości uczestników.

Trening higieniczny został wdrożony, jako stały element zajęć, poprzez odpowiednio dobrane i wykorzystywane metody i techniki pracy.

Program pracowni obejmuje, m.in.:

 • Zdobywanie umiejętności wyrobu mydła tradycyjną metodą „naszej babci” oraz nowoczesnymi metodami, tworząc produkt codziennego użytku oraz wyrób artystyczny;
 • Poznanie tajników wyrobu kosmetyków (m.in.: kremy, pilingi, maseczki, szampony) pozyskiwanych z dobrodziejstw natury (glinki, algi, ekstrakty owocowe i roślinne, woski, sole, oleje roślinne oraz naturalne olejki eteryczne);
 • Wyrób papieru czerpanego poprzez wykorzystanie masy papierowej, susz roślinny, materiały pasmanteryjne oraz różnorodne materiały wykorzystywane w zdobnictwie. Wyprodukowane arkusze papieru zostaną wykorzystane do produkcji kartek okolicznościowych i opakowań ozdobnych;
 • Zastosowanie farb kredowych Annie Sloan, wykorzystywanych, m.in. podczas: renowacji mebli oraz zdobienia przedmiotów użytkowych, takich jak: stoliki, pudełka, szafki na klucze, listowniki, doniczki, skrzynie itp.;
 • Wykonywanie świec.

  Głównymi celami pracowni są:
 • rozwijanie zainteresowań;
 • poszukiwanie i poznawanie nowych metod i technik pracy;
 • zwiększenie wiary we własne możliwości;
 • poprawa zdolności koncentracji i uwagi;
 • nauka samokontroli poprzez umiejętność dostrzegania własnych błędów;
 • zachęcanie do przejmowania i wykazywania inicjatywy w trakcie zajęć;
 • kształtowanie poczucia estetyki;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
 • kontynuacja treningu ekonomicznego w formie pieniężnej i niepieniężnej;
 • trening i rozwój podstawowych umiejętności, w tym: wyraźnej mowy, czytania, pisania, rozumienia tekstu, liczenia, posługiwania się zegarkiem, poczucia czasu itp.;
 • poprawa komunikacji werbalnej;
 • podtrzymywanie aktywności społecznej.

  ​Uczestnicy biorący udział w zajęciach zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania higieny osobistej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.Zajęcia realizowane są na podstawie „Indywidualnego Programu Rehabilitacji” przygotowanego dla każdego uczestnika po uwzględnieniu indywidualnych umiejętnoości oraz możliwości.Instruktor pracowni nawiązuje i podtrzymuje kontakt terapeutyczny z uczestnikami i rodzicami/opiekunami prawnymi oraz środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym.
Skip to content