Program Pracowni Stolarsko-Modelarskiej

Instruktor: Robert Borkowski

Celem pracowni stolarsko – modelarskiej jest rozwój zdolności manualnych, orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej podczas wykonywania prostych czynności związanych z obróbką drewna.

Istotne jest także podnoszenie poziomu zaradności i samodzielności życiowej, osiąganych dzięki przyswajaniu umiejętności, które mogą być przydatne w codziennym życiu, a mianowicie:

  • znajomość posługiwania się narzędziami, elektronarzędziami;
  • umiejętność wykonywania określonych, nieskomplikowanych czynności np. wbijanie gwoździ, wiercenie otworów w ścianie we właściwym miejscu, czy naprawa i renowacja mebli, wyrobów z drewna;
  • malowanie, lakierowanie;
  • nauka właściwego wymiarowania i nanoszenia wymiarów na obrabiany element.

Czynności wykonywane podczas prac modelarskich uczą cierpliwości, dokładności oraz współpracy z innymi uczestnikami podczas tworzenia modeli przestrzennych.

Szeroki zakres prac stolarskich pozwoli na naukę świadomego planowania zamierzonych działań w oparciu o program pracowni.

Bardzo ważnym celem jest osiągnięcie pełnego bezpieczeństwa w pracy, wyrobienie nawyku przewidywania niebezpieczeństwa jakie może zaistnieć podczas używania narzędzi ręcznych, elektrycznych, zwracanie uwagi by nie stwarzać zagrożenia zarówno dla siebie, jak i innych osób.

Ważnym elementem jest współpraca z innymi pracowniami podczas kiermaszy świątecznych. Zbliża to wszystkich uczestników, uczy odpowiedzialności, integruje i pozwala cieszyć się wspólnie z osiągniętych sukcesów.

Zajęcia teoretyczne oraz pogadanki pozwalają dokładnie zapoznać się indywidualnymi zainteresowaniami uczestników oraz dostosowywać plan zajęć tak, by wspólna praca miała cel terapeutyczny i jednocześnie sprawiała przyjemność uczestnikom.

Po zakończonej pracy uczestnicy dbają o pozostawienie miejsca pracy oraz narzędzi w doskonałej czystości.

Konserwacja i okresowe przeglądy sprzętu uczą odpowiedzialności za powierzone mienie.

Zdobyte w trakcie zajęć umiejętności w pracowni stolarskiej dają poczucie własnej wartości, a przede wszystkim wiary we własne możliwości. Stwarzają również szansę na poszukiwanie pracy w przyszłości.

Skip to content