Program Pracowni Sztuki i Projektowania

Instruktor: Małgorzata Szarszewska

Głównymi celami pracowni jest rozwijanie umiejętności planowania pracy i przestrzeni, rozwój twórczego myślenia, kształtowanie poczucia estetyki, a także poprawa zdolności manualnych oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Zajęcia wykonywane w pracowni dążą także do wyrabiania precyzji, cierpliwości, kreatywności, samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów.

Terapia przez pracę ma za zadanie sprzyjać rozwojowi umiejętności uniwersalnych, przydatnych w codziennym życiu: punktualności, samodzielności jak i współpracy, dbania o miejsce i narzędzia pracy, oraz zdobyciu kompetencji, przydatnych przy poszukiwaniu pracy w przyszłości.

Zadania wykonywane w pracowni dostosowane są do aktualnych możliwości i predyspozycji uczestników, aby tematyką mogły nie tylko rozwijać wyżej wymienione umiejętności ale także zainteresowanie sztuką.

Pracownia łączy ze sobą sztuki piękne z nowoczesnym projektowaniem, grafiką, fotografią, podczas zajęć jej podopieczni będą poznawać i doskonalić umiejętności z następujących dziedzin:

 • teoretyczne zapoznanie się z zagadnieniami z historii sztuki, komunikacji wizualnej, podstaw projektowania;
 • ​podstaw obsługi programów graficznych: Adobe Photoshop i Corel Draw;
 • ​wykonywanie plakatów tematycznych, broszur informacyjnych itp.;
 • ​fotografia artystyczna i reportażowa: podstawy fotografii, nauka obsługi aparatu fotograficznego, obróbka cyfrowa zdjęć, uwiecznianie wydarzeń z życia warsztatu;
 • ​wykonywanie prac malarskich i rysunkowych m.in. w technice olejnej, akrylowej, akwarelowej na różnym podłożu
  ​projektowanie i wykonywanie małych form użytkowych oraz dekoracyjnych;
 • ​nauka twórczego przetwarzania i wykorzystywania produktów codziennego użytku w pracy twórczej (upcykling)
  ​tworzenie wzorów dekoracyjnych i przenoszenie ich na powierzchnie tekstylne, drewnienia, kartonowe, metalowe itp.

Uczestnicy będą rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę także poprzez czynne obcowanie ze sztuką, udział w wystawach, przeglądanie pism tematycznych, katalogów, śledzenie trendów w sztuce współczesnej.
Dzięki temu będą stale poznawać nowe techniki wykonywania prac plastycznych. Swoje umiejętności będą prezentować poprzez udział w wystawach, konkursach sztuk plastycznych.

Mając na celu rozwój społeczny oraz integrację, podejmowana jest współpraca z innymi pracowniami w toku zadań bieżących, a także poprzez stałe działanie w następujących projektach:

 • prowadzenie i wydawanie raz w miesiącu gazetki warsztatowej „Kalejdoskop”;
 • współtworzenie Warsztatowego Serwisu Informacyjnego w formie krótkiego reportażu.

Pracownia Sztuki i projektowania będzie także prowadzić kronikę WTZ, w której będą upamiętniane najważniejsze wydarzenia.

Poprzez różne metody aktywizujące (pogadanki, gry edukacyjne, burza mózgów, pracę grupową), realizowane są następujące cele:

 • trening i rozwój podstawowych umiejętności w tym: wyraźnej wymowy, czytania, pisania ze słuchu, rozumienia tekstu, liczenia, posługiwania się zegarkiem, poczucia czasu itp.;
 • ​kontynuacja treningu ekonomicznego;
 • ​przygotowanie do życia w środowisku społecznym m.in. rozwój planowania, komunikacji, wyrażania swoich potrzeb;
 • szukania rozwiązań, dokonywania wyborów, decydowania o sobie, adekwatnego zachowania w różnych sytuacjach/miejscach;
 • ​utrwalenie nawyków związanych ze zdrowiem i higieną osobistą, rozwijanie szeroko pojętej zaradności życiowej w toku teoretycznych oraz bieżących trudności, umiejętność zadbania o swoją kondycję: radzenie sobie ze stresem, umiejętność relaksacji, niwelowania napięcia.

Pracownia sztuki i projektowania realizuje cele przez zastosowanie terapii zajęciowej w tym arteterapii i ergoterapii.

Instruktor nawiązuje i podtrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznymi, jego rodziną, opiekunami, oraz zespołem aktywizująco-terapeutycznym.